Tác giả Đăng bởi admin

admin

268 BÀI VIẾT 379 BÌNH LUẬN

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 24/12/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 24/12/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nữ ngành ép nhựa 07-08

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 18/12/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 18/12/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 11-2018

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 7/12/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Xây Dựng phỏng vấn 7/12/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...