Tác giả Đăng bởi admin

admin

305 BÀI VIẾT 399 BÌNH LUẬN

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 100 NỮ NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 02/03/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 100 Nữ Ngành Nhựa, phỏng vấn 02/03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 15 nữ ngành thưc phẩm 22-12

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 04/03/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 04/03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khi phỏng vấn 27-08

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 14/02/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 14/02/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...