CÔNG TY TRACIMEXCO HRI LUÔN TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC 5K PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

295

 

 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam đang gánh chịu đợt dịch thứ 4 rất nặng nề và nguy hiểm . Công ty TRACIMEXCO -HRI thực hiện chỉ thị 16 ở mức độ thắt chặt hơn, tuy nhiên công ty vẫn phải hoạt động kinh doanh, đối tác Nhật Bản vẫn tuyển dụng liên tục . Đối tác Hàn Quốc vẫn tiếp nhật lao động nhập cảnh để kịp tiến độ công việc của chủ tàu. 

Toàn thể công nhân viên công ty và thực tập sinh, người lao động luôn thực hiện 5K  để phòng chống dịch Covid-19 cho bản thân và cộng đồng.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN