Đưa thuyền viên đánh cá gần bờ tại Hàn Quốc

7199

Công ty TRACIMEXCO-HRI –  trước đây đã từng đưa người lao động Việt Nam tu nghiệp sinh nước ngoài, trong đó có tu nghiệp sinh của Việt Nam sang tu nghiệp và thực tập kỹ năng tại Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007.

Sau năm 2007, chính phủ Hàn Quốc thay đổi chính sách và tiếp nhận lao động phổ thông với Hệ thống cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) và được thực hiện thông qua cơ quan hoạt động phi lợi nhuận của hai Chính phủ.

Đưa thuyền viên đánh cá gần bờ tại Hàn Quốc

>> Tham khảo: tuyển dụng lao động Nhật Bản

Từ năm 2011, Công ty TRACIMEXCO-HRI là một trong 8 công ty được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu với Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc được đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc với nghề đánh cá gần bờ. Đối với công việc này, chủ yếu tuyển những người lao động có kinh nghiệm đi biển, kinh nghiệm đánh cá tại các tỉnh có nghề biển, đánh bắt cá xa bờ, gần bờ. Thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể thông qua chương trình này. Người lao động ngoài việc có kinh nghiệm đi biển phải được học tiếng Hàn Quốc và các kiến thức về luật pháp, văn hóa nước sở tại.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN