Trung tâm đào tạo Nhật Ngữ Bình Dương

Trung tâm đào tạo Nhật Ngữ Bình Dương - thuộc Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TRACIMEXCO-HRI có môi trường giáo dục gần...

Chương trình đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và phát triển nguồn Nhân lực TRACIMEXCO (TRACIMEXCO-HRI) hàng tháng đều có đợt sơ tuyển các...

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC...

Công ty Tracimexco được thành lập năm 1988 trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Ngay từ lúc mới thành lập công ty đã...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 5 nam nganh son 01-08

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 05/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Sơn, phỏng vấn 05/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM, PHỎNG VẤN 05/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 05/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 20 NAM & 5 NỮ NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 19/05/2021 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam và 5 Nữ Ngành Sơn , phỏng vấn 19/05/2021. Điều kiện chi tiết như...