TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 5 nam nganh son 01-08

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 05/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Sơn, phỏng vấn 05/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM, PHỎNG VẤN 05/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 05/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 20 NAM & 5 NỮ NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 19/05/2021 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam và 5 Nữ Ngành Sơn , phỏng vấn 19/05/2021. Điều kiện chi tiết như...