HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THĂM CÔNG TY TRACIMEXCO –HRI 08/07/2016

1151

Trong nền kinh tế thị trường với sự hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thì sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải độc lập tự chủ, năng động sáng tạo trong kinh doanh. Do đó việc nắm bắt, thu thập và xử lý thông tin là rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco (TRACIMEXCO–HRI) là một doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Công ty chuyên doanh xuất khẩu lao động sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan . . . Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình Công ty đã có những bước phát triển quan trọng thể hiện sự tồn tại của minh trong môi trường cạnh tranh khóc liệt và những biến động của nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái. Do vậy để hoạt động kinh doanh diễn ra có hiệu quả thì vấn đề quan trọng hàng đầu của Công ty là phải được đánh giá của các Cơ quan chức năng trong lĩnh vực hoạt động này.

Ngày 08/07/2016 Công ty TRACIMEXCO-HRI hân hoan tiếp đón Hiệp Hội Xuất Khẩu Lao Động đến tham quan và khảo sát. Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TRACIMEXCO-HRI đã dẫn đoàn tham quan các phòng ban chức năng và trường đào tạo của Công ty để đánh giá về các nội dung như sau:

  • Tổ chức tập huấn .
  • Thành lập ban chỉ đạo thực hiện COC-VN.
  • Rà soát, hoàn chỉnh cơ chế và các tiêu chuẩn hoạt động của doanh nghiệp theo tinh thần các chuẩn mực trong COC-VN.
  • Hoàn thiện cơ chế, quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và các Sở Lao động TBXH.
  • Hoàn thiện cơ chế, quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và các Ban QLLĐ ở nước ngoài
  • Nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh
  • Khảo sát lao động trước xuất cảnh
  • Khảo sát lao động đã về nước
  • Tổng kết các kinh nghiệm tốt:

(a) Hoạt  động  tuyển  chọn ; (b) Nâng cao chất  lượng  đào  tạo  lao động ; (c) Quản  lý  lao động ở  nước  ngoài ; (d) Tư  vấn , giải  quyết  viêc   làm  khi người  lao động  về  nước ; (e) Cải  cách , đơn giản  hóa  các  thủ  tục  và  áp  dụng công nghệ  thông tin trong hoạt  động  XKLĐ  của  DN ; và (h) Thường  xuyên  đánh  giá  việc  áp  dụng  COC-VN đối với từng bộ phận  nghiệp vụ của  DN.

Buổi gặp gỡ kết thúc trong không khí cởi mở, thân thiện và Hiệp hội xuất khẩu lao động đánh giá rất cao Công ty đã hoàn thành tốt các tiêu chuẩn COC-VN.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong buổi tham quan:

13681782_882896938520421_1951562315_o 13692399_882896931853755_97565192_o

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN