HỌC VIÊN TRƯỜNG TRACIMEXCO-HRI THAM GIA THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ THÁNG 07/2017

3236

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hoặc JLPT (viết tắt của Japanese-Language Proficiency Test) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn nhằm đánh giá và xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật của những người không phải người Nhật dựa trên sự hiểu biết về ngôn ngữ cùng với các kỹ năng đọc và nghe.

JLPT có năm cấp độ: N1, N2, N3, N4 và N5. Các mức đơn giản nhất là N5 và mức độ khó nhất là N1.

N4 và N5 đo lường mức độ hiểu biết của người học tiếng Nhật cơ bản, chủ yếu học trong lớp. N1 và N2 đo lường mức độ hiểu biết của người học tiếng Nhật sử dụng trong một loạt các cảnh trong cuộc sống thực tế hàng ngày. N3 là một mức độ kết nối giữa N1 / N2 và N4 / N5.

IMG_0630

Bài thi được tổ chức hai lần một năm ở Nhật Bản và một số nước nhất định (vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Bảy và tháng Mười Hai). Đối với các khu vực khác, kỳ thi được tổ chức mỗi năm một lần (vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Mười Hai).

Kỳ thi JLPT được chia theo 5 cấp độ như sau:

N1: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh

N2: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày, trong nhiều hoàn cảnh ở một mức độ nhất định

N3: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày ở một mức độ nhất định

N4: Khả năng hiểu tiếng Nhật cơ bản

N5: Khả năng hiểu một ít tiếng Nhật cơ bảnIMG_0635

Học viên trường Nhật ngữ Tracimexco-Hri tham gia hưởng ứng và đặt quyết tâm cao để đạt kết quả tốt trong kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 07-2017

 

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN