Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

384

Nhiều năm qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) ở Việt Nam đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, nguồn nước và sinh kế bền vững cho người dân. Năm 2021, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) lựa chọn là “Phục hồi hệ sinh thái” và chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được Liên hợp quốc lựa chọn là “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng dẫn  số 05/HD-LĐLĐ ngày 08 tháng 06 năm 2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Thuận An, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco khuyến khích và đề nghị các CBCNV phòng ban, triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì môi trường phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Công ty. Các nội dung, hoạt động chính của Tháng hành động vì môi trường gồm:

  1. Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái như: triển khai các hoạt động hỗ trợ tái sinh tự nhiên, thu gom rác thải trên bờ và mặt nước; phục hồi thảm thực vật trên mặt nước và sống trong nước …
  2. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp (Khẩu hiệu tuyên truyền “Sống hài hòa với thiên nhiên – Bảo tồn đa dạng sinh học”).
  3. Tổ chức các hoạt động cụ thể như: Vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
  4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn; giảm thiểu rác thải nhựa trên cạn và đại dương.
  5. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN