Kết quả thi năng lực Nhật Ngữ N4 & N5 – Tracimexco HRI

3263

Kiểm tra năng lực Nhật Ngữ là một trong những việc cần thiết của thực tập sinh trước khi xuất cảnh đi lao động Nhật Bản. Cũng là dịp để các bạn nhìn lại quá trình học tập của mình tại trường Nhật Ngữ Tracimexco – HRI.

Trong tháng 07-2017 các ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Công ty Tracimexco-HRI cũng đã tham gia kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Đây là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Nhật lớn nhất dành cho các học viên tiếng Nhật, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới với 5 cấp độ từ N1 ~ N5. Cấp độ cao và khó nhất là N1, thấp và dễ nhất là N5. Kỳ thi này được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật  tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Nếu đạt số điểm đỗ theo qui định sau 2 tháng người dự thi sẽ được nhận chứng chỉ của Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản (THE JAPAN FOUNDATION), chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.

Công ty Tracimexco-HRI xin chúc mừng các bạn đã đạt thành tích tốt trong kỳ thi năng lực nhật ngữ tháng 07-2017.

Dưới đây là danh sách kết quả:

KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N5
07/2017

STT HỌ  TÊN CẤP
 ĐỘ
NGÀY THÁNG
 NĂM SINH 
SỐ MẬT Mà SỐ BÁO DANH  ĐIỂM KQ
1 NGUYỄN THỤY MINH  ANH N5 4/25/1998 12345678 50159 81 DAU
2 NGUYỄN THỊ  BẢO  N5 12/18/1996 12345678 50280 105 DAU
3 ĐÀO TRẦN KHÁNH  CHI N5 11/12/1995 12345678 50282 86 DAU
4 LÊ HOÀNG TRÚC  CHI  N5 5/2/1997 12345678 50284 90 DAU
5 TRẦN THÀNH  CÔNG  N5 10/20/1987 12345678 50285 103 DAU
6 LÊ TIẾN  DŨNG N5 5/11/1997 12345678 50671 83 DAU
7 BÙI THỊ TUYẾT  HOA N5 4/19/1998 12345678 50759 91 DAU
8 PHẠM HOÀNG  HUY N5 1/18/1996 12345678 50762 89 DAU
9 VÕ TÁ  KIÊN N5 3/3/1994 12345678 51340 84 DAU
10 TRẦN THỊ THÚY  LAN N5 11/21/1998 12345678 51666 99 DAU
11 NGYỄN THỊ THÙY LINH N5 9/12/1998 12345678 51669 158 DAU
12 NGUYỄN THỊ TRÚC MAI N5 8/19/1992 12345678 51929 94 DAU
13 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN N5 2/10/1987 12345678 51935 98 DAU
14 NGUYỄN THỊ NGỌC  NGÂN N5 7/15/1991 12345678 51936 111 DAU
15 PHÙNG QUẾ NHI N5 4/17/1998 12345678 51941 94 DAU
16 NGUYỄN NGỌC  PHÚ  N5 10/16/1995 12345678 52495 97 DAU
17 ĐỖ TRỌNG  PHƯỚC N5 8/25/1994 12345678 52497 102 DAU
18 LÊ VĂN  TÂM N5 4/24/1991 12345678 52757 107 DAU
19 NGUYỄN VĂN  TÂM N5 6/21/1992 12345678 52759 93 DAU
20 GIÁP HỒ THÍCH N5 9/30/1998 12345678 52764 98 DAU
21 VÕ KIM  THƠM N5 5/21/1998 12345678 52769 131 DAU
22 TRẦN THỊ LỆ  THU N5 12/25/1996 12345678 52771 103 DAU
23 TRƯƠNG HUỲNH  THƯ N5 7/16/1990 12345678 52772 88 DAU
24 TRẦN THỊ THỦY  TIÊN N5 7/20/1995 12345678 52776 90 DAU
25 HUỲNH THỊ MỸ  TRINH N5 2/22/1995 12345678 52781 98 DAU
26 NGUYỄN QUỐC  VINH N5 10/10/1998 12345678 53935 85 DAU
27 VÕ TÁ  N5 1/14/1997 12345678 53936 114 DAU

 

KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4

07/2017

STT HỌ  TÊN CẤP
 ĐỘ
NGÀY THÁNG
 NĂM SINH 
SỐ MẬT Mà SỐ BÁO DANH  ĐIỂM KQ
1 TRẦN THỊ  NHƯ  N4 1/28/1991 12345678 42526 138 DAU
2 PHAN THANH QUÝ N4 11/30/1997 12345678 42881 103 DAU
3 HUỲNH HỮU  THẮNG N4 11/17/1996 12345678 43148 112 DAU
4 HOÀNG THỊ UYÊN N4 1/1/1997 12345678 44259 134 DAU
5 PHẠM THỊ CẨM TIÊN N4 9/22/1991 12345678 43700 104 DAU

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn thực tập sinh!

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN