Phỏng vấn ngành chế biến thủy sản 31/10/2018 – TracimexcoHRI

1828

Ngày 31/10/2018 vừa qua, công ty Xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco-Hri rất vinh dự được đón đoàn tuyển dụng trong lĩnh vực thủy sản về phỏng vấn trực tiếp tại Trung Tâm Nhật Ngữ Bình Dương.

             Các ứng viên tham gia buổi phỏng vấn đơn hàng chế biến thủy sản

Công ty tuyển dụng giới thiệu về công ty cho các bạn thực tập sinh nắm thêm thông tin về lĩnh vực ngành nghề, điều kiện và nơi làm việc, chế độ sinh hoạt.

Bên cạnh đó Công ty trả lời những thắc mắc cho tất cả các bạn liên quan về công việc. Nhằm giúp cho các bạn có thể làm tốt công việc Công ty cũng yêu cầu các bạn cố gắng học tiếng nhật trước khi xuất cảnh

Phần phỏng vần trực tiếp nhà tuyển dụng muốn hỏi các bạn các vấn đề về tuân thủ luật pháp, tác phong trong công việc, mục đích muốn sang Nhật làm việc và những điểu quan trọng trong sinh hoạt tập thể.

Kết quả buổi phỏng vấn  Công ty tuyển dụng đã chọn được những ứng viên phù hợp với điều kiện làm việc của Công ty.

                               Xin chúc mừng các bạn học viên trúng tuyển.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN