Phỏng vấn ngành Cơ khí ngày 17/04/2016

1261

image001 (1)

Công ty tuyển dụng giới thiệu về công ty cho các bạn thực tập sinh nắm thêm thông tin về lĩnh vực ngành nghề, điều kiện và nơi làm việc, chế độ sinh hoạt.

image002 (1)

Trong buổi phỏng vần trực tiếp kiểm tra năng lực tiếng nhật của các bạn. Các bạn được chia sẻ  kinh nghiệm thực tế và công việc sẽ làm. Công việc đòi hỏi các bạn phải có thể lực thật tốt thì mới đáp ứng được điều kiện của công ty tuyển dụng.

image003 (1)

Kết quả buổi phỏng vấn  Công ty tuyển dụng đã chọn được những ứng viên phù hợp với điều kiện làm việc của Công ty.

Xin chúc mừng các bạn thực tập sinh trúng tuyển

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN