Phỏng vấn ngành Dập kim loại ngày 07/04/2016

1456

image001 (1)

Công ty tuyển dụng giới thiệu về công ty cho các bạn thực tập sinh nắm thêm thông tin về lĩnh vực ngành nghề, điều kiện và nơi làm việc, chế độ sinh hoạt.

image002 (1)

Các bạn phải trãi qua 3 bài kiểm tra về tính toán, thể lực. Đây là bài kiềm tra toán

image003 (1)

Phần kiểm tra về kỹ thuật trao đổi vật dụng nguy hiểm

image004

Tiếp đến là bài kiểm tra chống đẩy

image005

Trải qua 3 bài kiềm tra về toán và thể lực là phần phỏng vấn trực tiếp năng lực tiếng nhật của các bạn

image006

Kết quả buổi phỏng vấn  Công ty tuyển dụng đã chọn được những ứng viên phù hợp với điều kiện làm việc của Công ty.

Xin chúc mừng các bạn thực tập sinh trúng tuyển 

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN