PHỎNG VẤN NGÀNH DẬP KIM LOẠI VÀ CƠ KHÍ HÀN 25,26/12/2019 – TRACIMEXCOHRI

1402

Trong ngày 25,26 vừa qua, Tracimexco-Hri rất vinh dự khi được đón tiếp đoàn tuyển dụng Nhật Bản về phỏng vấn trực tiếp các ứng viên công ty Ngành Dập Kim Loại và Cơ Khí Hàn

Trong buổi phỏng vấn, hiệp hội phía Nhật Bản đã giới thiệu cho các bạn thông tin về công ty, công việc, môi trường, các chế độ đãi ngộ khi qua Nhật làm việc. Bên cạnh đó Công ty trả lời những thắc mắc cho tất cả các bạn liên quan về công việc. Nhằm giúp cho các bạn có thể làm tốt công việc Công ty cũng yêu cầu các bạn cố gắng học tiếng nhật trước khi xuất cảnh.

 

Sau buổi phỏng vấn, phái công ty tuyển dụng đã lựa chọn ra được các ứng viên phù hợp với nhu cầu của công việc đặt ra ban đầu. Xin chúc mừng 24 bạn đã đậu phỏng vấn

 

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN