PHỎNG VẤN NGÀNH ĐIỆN TỬ 11-11-2015

1451

Công ty tuyển dụng giới thiệu về công ty cho các bạn thực tập sinh nắm thêm thông tin về lĩnh vực ngành nghề, điều kiện và nơi làm việc, chế độ sinh hoạt.

image001

Các bạn phải trãi qua 3 bài kiểm tra. Đây là bài kiềm tra IQ

image002

Phần kiểm tra sự chuyển động của hệ thống vận hành

image003

Phía hiệp hội giao lưu và kiểm tra trình độ tiếng nhật các bạn học viên

image004

image005

Xin chúc mừng các bạn đã được Công ty tuyển dụng chọn

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN