Phỏng vấn ngành Hàn 19/06/2019 – Tracimexcohri

1222

Trong ngày 19/06 vừa qua, Tracimexco-Hri rất vinh dự khi được đón tiếp đoàn tuyển dụng Nhật bản về phỏng vấn trực tiếp các ứng viên công ty trong ngành Hàn

Trong buổi phỏng vấn, hiệp hội phía Nhật Bản đã giới thiệu cho các bạn thông tin về công ty, công việc, môi trường, các chế độ đãi ngộ khi qua Nhật làm việc.

Sau phần giới thiệu của hiệp hội, các ứng viên phải trải qua bài thi kiểm tra tay nghề, bài test IQ, và phỏng vấn trực tiếp dưới sự dám sát chỉ dẫn nhiệt tình của nhân viên công ty Tracimexco-Hri

Kết thúc buổi phỏng vấn, công ty tuyển dụng đã lựa chọn ra được các ứng viên phù hợp với yêu cầu đặt ra ban đầu

Chúc mừng các bạn đã đậu phỏng vấn.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN