PHỎNG VẤN NGÀNH MAY 22/11/2019 – TRACIMEXCOHRI

1242

Trong ngày 22/11 vừa qua, Công ty Tracimexcohri rất lấy làm vinh hạnh khi được đón tiếp đoàn tuyển dụng từ Nhật Bản về phỏng vấn trực tiếp các ứng viên ngành May trong trung tâm đào tạo.

Trong buổi phỏng vấn, hiệp hội phía Nhật Bản đã giới thiệu cho các bạn thông tin về công ty, công việc, môi trường, các chế độ đãi ngộ khi qua Nhật làm việc. Bên cạnh đó Công ty trả lời những thắc mắc cho tất cả các bạn liên quan về công việc. Nhằm giúp cho các bạn có thể làm tốt công việc Công ty cũng yêu cầu các bạn cố gắng học tiếng nhật trước khi xuất cảnh

Sau phần giới thiệu của công ty tuyển dụng, các ứng viên tham gia phỏng vấn phải trải qua bài test IQ, tay nghề và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng.

Kết thúc buổi phỏng vấn, công ty đã lựa chọn ra được các ứng viên đáp ứng nhu càu đặt ra ban đầu. Xin chúc mừng tất cả các bạn

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN