Phỏng vấn ngành sơn 01/08/2019 – Tracimexcohri

773

Những ngày đầu tháng 08, Công ty Tracimexcohri rất vui mừng khi tổ chúc thành công buổi phỏng vấn ngành Sơn các ứng viên trong trung tâm Nhật Ngữ Bình Dương.

Khác với những lần phỏng vấn trực tiếp, trong lần tuyển dụng này, các ứng viên được phỏng vấn qua Skype với nhà tuyển dụng Nhật Bản.

Buổi phỏng vấn này, các bạn tham gia phỏng vấn chỉ tham gia phần phỏng vấn trực tiếp trả lời các câu hỏi mà nhà tuyển dụng đặt ra liên quan đến nội dung công việc, cuộc sống hàng ngày, và các câu hỏi tình huống…. sau phần giới thiệu.

Kết thúc buổi phỏng vấn, công ty tuyển dụng đã lựa chọn được các ứng viên phù hợp vơi các yêu cầu đặt ra ban đầu. Xin chúc mừng các bạn đã đậu phỏng vấn.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN