Phỏng vấn ngành Xây dựng 01-07-2016

1620

Công ty tuyển dụng đã từng nhận thực tập sinh của TracimexcoHri. Khách hàng đã đánh giá cao các bạn thực tập sinh của Tracimexco-Hri đang làm việc tại Nhật bản vì đã đáp ứng được nhu cầu công việc và hoàn thành tốt tất cả việc được giao. Bên cạnh đó, các bạn đang công tác tại Công ty đã cố gắng học hỏi tác phong, ý thức và kiến thức ngoại ngữ trong công việc chính vì thế lần này Công ty tiếp tục nhận thực tập sinh của Tracimexco-Hri.

Công ty tuyển dụng giới thiệu về công ty cho các bạn thực tập sinh nắm thêm thông tin về lĩnh vực ngành nghề, điều kiện và nơi làm việc, chế độ sinh hoạt.

image002 (2)

Các bạn sẽ làm việc trong môi trường năng động, tạo điều kiện nâng nghiệp vụ, khẳng định bản thân. Các bạn phải trãi qua bài kiểm tra về thể lực và phỏng vấn trực tiếp năng lực tiếng nhật của các bạn.

image003 (2)

Kết quả buổi phỏng vấn Công ty tuyển dụng đã chọn được những ứng viên phù hợp với điều kiện làm việc của Công ty.

Xin chúc mừng các bạn thực tập sinh trúng tuyển!

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN