Phỏng vấn Ngành Xây dựng ngày 13/03/2016

1177

Công ty tuyển dụng giới thiệu về công ty cho các bạn thực tập sinh nắm thêm thông tin về lĩnh vực ngành nghề, điều kiện và nơi làm việc, chế độ sinh hoạt.image001

Các bạn phải trãi qua 4 bài kiểm tra về thể lực. Đây là bài kiềm tra chống đẩy

image002

Phần kiểm tra về tốc độ di chuyển

image004

Kế tiếp là phần kiểm tra di chuyển mang theo vật nặng

image005

Sau cùng là bài kiểm tra khi làm việc trên cao

image006Trải qua 4 bài kiềm tra về thể lực là phần phỏng vấn trực tiếp năng lực tiếng nhật của các bạn
image007

Kết quả buổi phỏng vấn  Công ty tuyển dụng đã chọn được những ứng viên phù hợp với điều kiện làm việc của Công ty.

Xin chúc mừng các bạn thực tập sinh trúng tuyển

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN