Phỏng vấn Ngành Xây dựng Ngày 18/03/2016

1576

image001 (1)

Công ty tuyển dụng giới thiệu về công ty cho các bạn thực tập sinh nắm thêm thông tin về lĩnh vực ngành nghề, điều kiện và nơi làm việc, chế độ sinh hoạt.image002 (1)

Các bạn phải trãi qua 3 bài kiểm tra. Đây là bài kiềm tra tính toán

image003 (1)

Phần kiểm tra về thể lực

image004 (1)

Sau cùng là bài kiểm tra kỹ năng trong công việc

image005

Trải qua 3 bài kiềm tra về thể lực là phần phỏng vấn trực tiếp năng lực tiếng nhật của các bạn

image006

Kết quả buổi phỏng vấn  Công ty tuyển dụng đã chọn được những ứng viên phù hợp với điều kiện làm việc của Công ty.

Xin chúc mừng các bạn thực tập sinh trúng tuyển

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN