Phỏng vấn Ngành Xây dựng ngày 26/02/2016

1306

Công ty tuyển dụng giới thiệu về công ty cho các bạn thực tập sinh nắm thêm thông tin về lĩnh vực ngành nghề, điều kiện và nơi làm việc, chế độ sinh hoạt.

image001

Các bạn phải trãi qua 3 bài kiểm tra về thể lực. Đây là bài kiềm tra  về tốc độ di chuyển

image002

Phần kiểm tra về kỹ thuật, khéo léo di chuyển.

image003

Sau cùng là bài kiểm tra khả năng khi làm việc trên cao.

image004

Trải qua 3 bài kiềm tra về thể lực là phần phỏng vấn trực tiếp năng lực tiếng nhật của các bạn.

image005

Kết quả buổi phỏng vấn  Công ty tuyển dụng đã chọn được những ứng viên phù hợp với điều kiện làm việc của Công ty.

image006

Xin chúc mừng các bạn thực tập sinh trúng tuyển 

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN