THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021

1151

 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống Covid-19; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp. Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 


Thông qua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, thu hút người lao động (NLĐ) gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và tổ chức công đoàn vững mạnh.
BTV LĐLĐ Thành phố Thuận An yêu cầu, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình quy định đảm bảo ATVSLĐ; đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại cơ quan, công ty, DN và nơi làm việc.
Các hoạt động hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2021 cần tập trung vào việc nâng cao nhện thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động.
Bên cạnh đó, công đoàn chủ động tổ chức hoặc phối hợp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, NSDLĐ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; thăm hỏi tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Tổ chức phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào làm công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh phong trào ” Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên .
Tăng cường phối hợp trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền và công tác phòng chống dịch COVID-19; phối kết hợp trong các hoạt động giám sát, tư vấn, đối thoại việc chấp hành về pháp luật lao động, ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người lao động.
CHIA SẺ

BÌNH LUẬN