Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải tại công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco

769

                                                       THÔNG BÁO

                         Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần

            của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco

Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á xin thông báo đến quý nhà đầu tư kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần từ ngày 26/12/2018 đến ngày 10/01/2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco:

  • Số lượng cổ phần chào bán                : 53.930 cổ phần
  • Giá khởi điểm                                    : 26.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng nhà đầu tư đăng kí tham gia : 02 nhà đầu tư

Trong đó:

  • Số nhà đầu tư tổ chức                         : 00 nhà đầu tư
  • Số nhà đầu tư cá nhân                       : 02 nhà đầu tư
  • Tổng số cổ phần đăng ký mua:           : 53.930 cổ phần
  • Tỉ lệ mua /bán                                   : 100%

Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

Địa chỉ: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Tầng 2 tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM

Thời gian: 15h00 ngày 18/01/2019

Trân trọng.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN