TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành thủy sản phỏng vấn 09-2019

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHỎNG VẤN 09/2019 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thủy Sản, phỏng vấn 09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 08/08/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 08/08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...