Phỏng Vấn Ngành

Phỏng Vấn Ngành

Phỏng vấn ngành sơn 01/08/2019 – Tracimexcohri

Những ngày đầu tháng 08, Công ty Tracimexcohri rất vui mừng khi tổ chúc thành công buổi phỏng vấn ngành Sơn các ứng viên...

Phỏng vấn ngành xây dựng 31/07/2019 – Tracimexcohri

Trong ngày 31/7 vừa qua, công ty Tracimexcohri và Trung Tâm Nhật Ngữ Bình Dương rất lấy làm vinh dự khi được đón tiếp...

Phỏng vấn ngành Sơn 08/07/2019 – Tracimexcohri

Ngày 07/07 vừa qua, trường Nhật Ngữ Bình Dương rất lấy làm vinh dự khi được đón đoàn tuyển dụng về phỏng vấn trực...

Phỏng vấn ngành Mạ Nhôm 20/06/2019 – Tracimexcohri

Ngày 20/06 vừa qua, trường Nhật Ngữ Bình Dương rất lấy làm vinh dự khi được đón đoàn tuyển dụng về phỏng vấn trực...

Phỏng vấn ngành Hàn 19/06/2019 – Tracimexcohri

Trong ngày 19/06 vừa qua, Tracimexco-Hri rất vinh dự khi được đón tiếp đoàn tuyển dụng Nhật bản về phỏng vấn trực tiếp các...

Phỏng vấn ngành đóng gói công nghiệp 18/06/2019 – Tracimexcohri

Ngày 18/06/2019 vừa qua, Trường Nhật Ngữ  TRACIMEXCOHRI đã tổ chức buổi phỏng vấn các thực tập sinh tham gia ngành Đóng gói sản...

Phỏng vấn ngành Hàn 18/06/2019 – Tracimexcohri

Trong ngày 18/06 vừa qua, Tracimexco-Hri rất vinh dự khi được đón tiếp đoàn tuyển dụng Nhật bản về phỏng vấn trực tiếp các...

Phỏng vấn và gặp mặt gia đình Thực tập sinh ngành Cơ Khí 11,12/06/2019

Trong ngày 11/06 vừa qua, Tracimexco-Hri rất vinh dự khi được đón tiếp đoàn tuyển dụng Nhật bản về phỏng vấn trực tiếp các...

Phỏng vấn và gặp mặt gia đình ngành May, ngành Sơn, ngành Lắp Ráp...

Trong ngày 04/06/2019 vừa qua, công ty Tracimexco-Hri rất vinh dự khi được đón đoàn tuyển dụng từ Nhật Bản về phỏng vấn trực...

Phỏng vấn và gặp mặt phụ huynh Thực Tập Sinh ngành Sơn 28,29/05/2019

Trong ngày 28,29 vừa qua, công ty Tracimexcohri rất vinh dự khi được đón đoàn tuyển dụng Nhật Bản về trực tiếp công ty...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 5 nam ngành cơ khi phỏng vấn 27-08

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 27/08/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam ngành Cơ Khí, phỏng vấn 27/08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 18/09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ Khí, phỏng vấn 18/09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 05/09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 05/09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...