TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển 40 nữ đóng góp cơm hộp

TUYỂN DỤNG 40 NỮ NGÀNH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 29/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 40 Nữ ngành Đóng gói thực phẩm, phỏng vấn 29/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành mộc

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH MỘC 21/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 21/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành đúc

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐÚC 28/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Đúc, phỏng vấn 28/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
tuyển dụng 10 nữ ngành chế biến thủy sản 16/09

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 16/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biến thủy sản, phỏng vấn 16/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 28/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 28/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 30 nữ ngành may

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH MAY 22-23/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành May, phỏng vấn 22-23/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
tuyển dụng 10 nữ ngành xât dựng

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH XÂY DỰNG 23/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Xây dựng, phỏng vấn 23/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH XÂY DỰNG

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 23/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Xây dựng, phỏng vấn 23/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH BAO BÌ 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Bao bì, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại 09-2017

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành giặt ủi

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 29/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 29/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...