tuyển dụng 5 nữ ngành đóng gói dụng cụ nhà bếp 03-2019

TUYỂN DỤNG 5 NỮ NGÀNH ĐÓNG GÓI DỤNG CỤ NHÀ BẾP PHỎNG VẤN 03/2019...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ Ngành Đóng Gói (Đóng Gói Dụng Cụ Nhà Bếp), phỏng vấn 03/2019. Điều kiện...
tuyển dụng 10 nữ ngành giặt ủi 29-03-2019

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 29/03/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ ngành Giặt Ủi,phỏng vấn 29/03/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 5 nữ ngành giặt ủi 25-03-2019

TUYỂN DỤNG 5 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 25/03/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ ngành Giặt Ủi,phỏng vấn 25/03/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành sơn 18-03-2019

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 18/03/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Sơn, phỏng vấn 18/03/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ (LẮP RÁP SẢN PHẨM) PHỎNG VẤN 05/03/2019...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam Ngành Cơ khí (lắp ráp sản phẩm) phỏng vấn 05/03/2019. Điều kiện chi...
học viên của công ty

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 12/03/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 12/03/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành cơ khí 05-03-2019

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ (MẠ NHÔM) PHỎNG VẤN 05/03/2019 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 05/03/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nư nganh co khi kiem tra san phẩm 05-03-2019

TUYỂN DỤNG 05 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ ( KIỂM TRA SẢN PHẨM) PHỎNG VẤN...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ Ngành Cơ Khí (Kiểm tra sản phẩm), phỏng vấn 05/03/2019. Điều kiện chi...
tuyển dụng 20 nữ ngành cơ khí (hàn) 07-03-2019

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ (HÀN) PHỎNG VẤN 07/03/2019-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 07/03/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 40 nữ ngành ép nhựa 05-03-2019

TUYỂN DỤNG 40 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 19/03/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 40 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 19/03/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 15 nam ngành nhựa 08-04-2019

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 08/04/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam Ngành Nhựa phỏng vấn 08/04/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí phỏng vấn 04-04-2019

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 04/04/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Cơ khí phỏng vấn 04/04/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nữ ngành đóng gói dụng cụ nhà bếp 03-2019

TUYỂN DỤNG 5 NỮ NGÀNH ĐÓNG GÓI DỤNG CỤ NHÀ BẾP PHỎNG VẤN 03/2019...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ Ngành Đóng Gói (Đóng Gói Dụng Cụ Nhà Bếp), phỏng vấn 03/2019. Điều kiện...