tuyển dụng 15 nữ ngành thưc phẩm 22-12

TUYỂN DỤNG 05 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 14/01/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 14/01/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI PHỎNG VẤN 01/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 01/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH MỘC PHỎNG VẤN 19/01/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 19/01/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI PHỎNG VẤN 01/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam Ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 01/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 12/01/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Sơn phỏng vấn 12/01/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 22/01/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 22/01/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành sơn 07-07-2019

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 22/12/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 22/12/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành may 10-2019

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH MAY PHỎNG VẤN 12/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành May (quần áo thời trang, quần Jean, đồ Lặn, đồ bảo hộ...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM, PHỎNG VẤN 11/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 11/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam nganh son 01-08

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 11/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Sơn, phỏng vấn 11/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 02/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương: Cơ bản 32 triệu Số lượng: 10 Kinh nghiệm: Nông nghiệp Độ tuổi: 20-30 tuổi Ngày phỏng vấn: 02/2021 Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP Nơi làm...
tuyển dụng 40 nữ ngành ép nhựa 05-03-2019

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 01/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 01/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 15 nữ ngành thưc phẩm 22-12

TUYỂN DỤNG 05 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 14/01/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 14/01/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...