TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 18/05/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 18/05/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nữ ngành đóng gói 06-2019

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 06/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Đóng Gói, phỏng vấn 06/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí phỏng vấn 06-2019

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 06/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Sơn, phỏng vấn 06/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành sơn phỏng vấn 04-06

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 04/06/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Sơn, phỏng vấn 04/06/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH LẮP RÁP SẢN PHẨM NHỰA PHỎNG VẤN 04/06/2019 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Lắp Ráp Sản Phẩm Nhựa, phỏng vấn 04/06/2019. Điều kiện chi tiết như...
tuyển dụng 20 nam ngành sơn 28-05-2019

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 28/05/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam Ngành Sơn, phỏng vấn 28/05/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 18/05/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 18/05/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nữ ngành cơ khí 22-05-2019

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 22/05/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 22/05/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 30 nữ lắp ráp sản phẩn nhưa phỏng vấn 15-05-2019

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH LẮP RÁP SẢN PHẨM NHỰA PHỎNG VẤN 15/05/2019 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Lắp Ráp Sản Phẩm Nhựa, phỏng vấn 15/05/2019. Điều kiện chi tiết như...
tuyển dụng 20 nữ ngành ép nhựa 16-04-2019

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 15/05/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 15/05/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 5 nam ngành cơ khí 11-06-2019

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 11/06/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 11/06/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 06/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng (Bo sắt), phỏng vấn 06/2019. Điều kiện chi tiết như...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 18/05/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 18/05/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...