TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH MỘC PHỎNG VẤN 07/10/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 07/10/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 10/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 10/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khi phỏng vấn 27-08

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 27/08/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam ngành Cơ Khí, phỏng vấn 27/08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 18/09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ Khí, phỏng vấn 18/09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 05/09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 05/09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 06/09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 06/09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY PHỎNG VẤN 03/09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành May, phỏng vấn 03/09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI PHỎNG VẤN 19/08/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 19/08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 08/2019-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Xây Dựng, phỏng vấn 09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 08/10/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Nhựa, phỏng vấn 08/10/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH MỘC PHỎNG VẤN 07/10/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 07/10/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...