TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 08/08/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 08/08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 20 nữ ngành ép nhựa 07-08

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 07/08/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 07/08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 20 nữ ngành chế biến thực phẩm phỏng vấn 14-08-2019

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 14/08/2019 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Chế Biến Thực Phẩm , phỏng vấn 14/08/2019. Điều kiện chi tiết...
tuyển dụng 5 nam nganh son 01-08

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 01/08/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Sơn, phỏng vấn 15-01/08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành chế biến thực phẩm

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 14/08/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Chế Biến Thực Phẩm, phỏng vấn 14/08/2019. Điều kiện chi tiết như...
tuyển dụng 10 nữ ngành may 10-2019

UYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY PHỎNG VẤN 10/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành May Quần Jean, Đồ Lặn , phỏng vấn 10/2019. Điều kiện chi...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí 15-17

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 15-17/07/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 15-17/07/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí 07-2019

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 07/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 07/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành sơn 07-07-2019

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 07/07/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Sơn, phỏng vấn 07/07/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ, 5 NAM NGÀNH MAY PHỎNG VẤN 10/2019 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ, 5 Nam Ngành May Quần Áo bảo Hộ Lao Động , phỏng vấn...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 09/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành thủy sản phỏng vấn 09-2019

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHỎNG VẤN 09/2019 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thủy Sản, phỏng vấn 09/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 08/08/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 08/08/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...