TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

I. Vị trí tuyển dụng : Trưởng phòng tuyển dụng xuất khẩu lao động II. Mô tả công việc: - Định hướng, đốc thúc, giám sát và...

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM, PHỎNG VẤN 02/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 02/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 02/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Cơ Khí, phỏng vấn 02/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 50 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 18/02/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 50 Nam ngành Nông Nghiệp, phỏng vấn 18/02/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 10/02/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 10/02/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành sơn 07-07-2019

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 17/01/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 17/01/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 100 NỮ NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 28/2/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 100 Nữ Ngành Nhựa, phỏng vấn 28/2/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH MỘC XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 14/2/2020 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Mộc Xây Dựng, phỏng vấn 14/02/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành sơn phỏng vấn 04-06

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 21/01/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 21/01/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 5 nư nganh co khi kiem tra san phẩm 05-03-2019

TUYỂN DỤNG 100 NỮ NGÀNH LẮP RÁP SẢN PHẨM NHỰA PHỎNG VẤN 13/01/2019 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 100 Nữ ngành Lắp Ráp Sản Phẩm Nhựa 13/01/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 16/02/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 16/02/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 15 nam ngành cơ khí phỏng vấn 06-2019

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH HÀN PHỎNG VẤN 27/02/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 02/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

I. Vị trí tuyển dụng : Trưởng phòng tuyển dụng xuất khẩu lao động II. Mô tả công việc: - Định hướng, đốc thúc, giám sát và...