tuyển nữ ngành điẹn tử

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐIỆN TỬ 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Điện tử, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 30 nữ ép nhựa và dập kim loại

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ giặt ủi

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 12/01/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 12/01/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển 10 nữ ngành cơ khí

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Cơ khí, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 05 nam nông nghiệp

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP 22/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Nông nghiệp, phỏng vấn 22/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành nông nghiệp

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Nông nghiệp, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển nữ chế biến thực phẩm

TUYỂN DỤNG 05 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 12/2017 -XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ ngành Chế biến thực phẩm, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam ngành ép nhựa

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH ÉP NHỰA 22/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Ép nhựa, phỏng vấn 22/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng nam xây dựng

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 18/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Xây dựng, phỏng vấn 18/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dung j10 nam ngành cơ khí

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH HÀN 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Hàn, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển nữ làm cơm hộp

TUYỂN DỤNG 30 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 01/03 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Đóng gói thực phẩm, phỏng vấn 01/03/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành may

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành May, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển nữ ngành điẹn tử

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐIỆN TỬ 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Điện tử, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...