tuyển dụng 10 nữ ngành thực phẩm 16-07

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 16/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 16/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 50 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 22-07-2018

TUYỂN DỤNG 50 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 22/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 50 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 22/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành đúc nhựa 22-07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH ĐÚC NHỰA 22/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Đúc Nhựa, phỏng vấn 22/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 17-07

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 17/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 17/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành xây dựng 10-07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 10/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 10/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành xây dụng 07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 7/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
Cấp bậc: KỸ SƯ Mức lương: Cơ bản 45 triệu Số lượng: 05 Nam Kinh nghiệm: công trình công cộng Độ tuổi: 20-30 tuổi Ngày phỏng vấn: 27/06/2018 Ngành nghề: Xây dựng Nơi làm việc: GUNMAụng 5 nam kỹ sư ngành xây dựng 27-06-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG 27/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Kỹ Xây Dựng, phỏng vấn 27/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: KỸ...
tuyển dụng 15 nam chế biến ngành thực phẩm 16-06-2018

TUYỂN DỤNG 15 NAM CHẾ BIẾN NGÀNH THỰC PHẨM 16-06-2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam Chế Biến Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 16/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH THỤC PHẨM 16-06-2018

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 16/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 16/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 15 nữ ngành thực phẩm

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM-26/06/2018

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 26/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 28-07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 28/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 28/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khí 07-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành thực phẩm 16-07

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 16/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 16/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...