TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 06/2020...

Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương: Cơ bản 32 triệu Số lượng: 10 Kinh nghiệm:  xây dựng Độ tuổi: 20-30 tuổi Ngày phỏng vấn: 06/2020 Ngành nghề: Xây dựng...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 06/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Giặt Ủi. Phỏng vấn 06/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH MỘC (trang trí nội thất) PHỎNG VẤN THÁNG 06/2020...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Mộc (Trang trí nội thất), phỏng vấn 06/2020. Điều kiện chi tiết...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI PHỎNG VẤN 06/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 06/2020. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 5 nam nganh son 01-08

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 06/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Sơn, phỏng vấn 06/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 06/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 06/2020. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 06/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương: Cơ bản 32 triệu Số lượng: 10 Kinh nghiệm: Nông nghiệp Độ tuổi: 21-26 tuổi Ngày phỏng vấn: 06/2020 Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP Nơi...

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 25/05/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam Ngành Sơn , phỏng vấn 25/05/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 05/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 05/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 15 nữ ngành thưc phẩm 22-12

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH THỰC PHẨM 04/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 04/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 07/2020 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng (Lắp đặt cốt pha), phỏng vấn 07/2020. Điều kiện chi tiết...
tuyển dụng 20 nữ ngành ép nhựa 07-08

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 07/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 07/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 06/2020...

Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương: Cơ bản 32 triệu Số lượng: 10 Kinh nghiệm:  xây dựng Độ tuổi: 20-30 tuổi Ngày phỏng vấn: 06/2020 Ngành nghề: Xây dựng...