TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 11/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 11/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam 10 nữ ngành nông nghiệp 08-11-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM, 10 NỮ NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 08/11/2018 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam, 10 Nữ Ngành Nông Nghiệp (Trồng Hoa), phỏng vấn 08/11/2018. Điều kiện chi...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí 11-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 11/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 11/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành mộc 08-11-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH MỘC 08/11/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Mộc Xây Dựng, phỏng vấn 08/11/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành sơn 02-11-2018

TUYỂN DỤNG 1O NỮ NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 02/11/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Sơn, phỏng vấn 02/11/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 10-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 10/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt, phỏng vấn 10/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nữ ngành thực phẩm 24-10-2018

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 24/10/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Chế Biến Thực Phẩm, phỏng vấn 24/10/2018. Điều kiện chi tiết như...
tuyển dụng 5 nam ngành xây dựng 10-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 10/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 10/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ chế biên thực phẩm 24/10/2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 24/10/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Chế Biến Thực Phẩm, phỏng vấn 24/10/2018. Điều kiện chi tiết như...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí 08/10/2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 08/10/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 08/10/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành nhựa 11-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 11/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Nhựa, phỏng vấn 11/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 5 nam ngành xây dựng 11-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 11/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 11/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 11/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 11/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...