tuyển dụng 5 nam ngành cơ khi phỏng vấn 27-08

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH CƠ KHÍ ( HÀN )PHỎNG VẤN 09/2020 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam Ngành Cơ Khí ( Hàn ), phỏng vấn 09/2020. Điều kiện chi tiết...
tuyển dụng 40 nữ ngành ép nhựa 05-03-2019

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 09/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 09/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG ( BO SẮT) PHỎNG VẤN 09/2020 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Xây Dựng ( bo sắt ), phỏng vấn 09/2020. Điều kiện chi...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN THÁNG 09/2020 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Nông Nghiệp ( trồng hoa huệ, phỏng vấn 09/2020. Điều kiện chi...
tuyển dụng 20 nữ ngành ép nhựa 07-08

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 29/09/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 29/09/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nam nganh nhua 22-02-2019

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 09/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Nhựa, phỏng vấn 09/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 20 nữ ngành cơ khí 22-05-2019

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH HÀN PHỎNG VẤN THÁNG 08 & 09/2020 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Cơ Khí ( hàn bán tự động), phỏng vấn tháng 08 &...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 07/2020 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng (Lắp đặt cốt pha), phỏng vấn 07/2020. Điều kiện chi tiết...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 06/2020...

Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương: Cơ bản 32 triệu Số lượng: 10 Kinh nghiệm:  xây dựng Độ tuổi: 20-30 tuổi Ngày phỏng vấn: 06/2020 Ngành nghề: Xây dựng...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 06/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Giặt Ủi. Phỏng vấn 06/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nữ ngành may 10-2019

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH MAY PHỎNG VẤN 10, 11 & 12/2020 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành May (quần áo thời trang, quần Jean, Đồ Lặn, đồ bảo hộ...
tuyển dụng 20 nữ ngành chế biến thực phẩm phỏng vấn 14-08-2019

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHỎNG VẤN 07/10/2020 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Chế Biến Thủy sản , phỏng vấn 07/10/2020. Điều kiện chi tiết...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khi phỏng vấn 27-08

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH CƠ KHÍ ( HÀN )PHỎNG VẤN 09/2020 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam Ngành Cơ Khí ( Hàn ), phỏng vấn 09/2020. Điều kiện chi tiết...