TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 11-2018

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 7/12/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Xây Dựng phỏng vấn 7/12/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 30 nữ lắp ráp sản phẩn nhưa phỏng vấn 15-05-2019

TUYỂN DỤNG 60 NỮ NGÀNH LẮP RÁP SẢN PHẨM NHỰA PHỎNG VẤN 17/12/2019 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 60 Nữ Ngành Lắp Ráp Sản Phẩm Nhựa, phỏng vấn 17/12/2019. Điều kiện chi tiết như...
TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỤNG PHỎNG VẤN 08-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 11/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Xây Dựng phỏng vấn 11/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khi phỏng vấn 27-08

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 21/11/2019 – TRACIMEXCOHRI

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam ngành Cơ Khí phỏng vấn 21/11/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 11/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam ngành Xây Dựng phỏng vấn 11/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH CƠ KHÍ (HÀN) PHỎNG VẤN 29/11/2019 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Cơ Khí Hàn phỏng vấn 29/11/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH KỸ SƯ XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 11/2019 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Kỹ Sư Xây Dựng phỏng vấn 11/2019. Điều kiện chi tiết như...

TUYỂN DỤNG 10 NAM, 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 15/11/2019 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam,10 Nữ ngành Giặt Ủi. Phỏng vấn 15/11/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 2/11/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Thực Phẩm (Chế biến thức ăn ăn kèm) phỏng vấn 2/11/2019. Điều...

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI PHỎNG VẤN 11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam ngành Chăn Nuôi (Nuôi Gà) phỏng vấn 11/2019. Điều kiện chi tiết như...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 24/12/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 24/12/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nữ ngành ép nhựa 07-08

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 18/12/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 18/12/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 11-2018

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 7/12/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Xây Dựng phỏng vấn 7/12/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...