tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí 16-04

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 16/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 16/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH ĐÚC KHUÔN 16/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Đúc khuôn, phỏng vấn 16/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành đóng gói thực phẩm

TUYỂN DỤNG 10 NAM ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 04/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Đóng gói thực phẩm, phỏng vấn 04/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển nữ ngành đóng gói thực phẩm

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 04/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ ngành Đóng gói thực phẩm, phỏng vấn 04/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam ép nhựa

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH ÉP NHỰA 10/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Ép nhựa, phỏng vấn 10/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng nữ giặt ủi 04-04

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 04/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 04/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam autoCAD

TUYỂN DỤNG 10 NAM KỸ SƯ AUTOCAD 10/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam kỹ sư ngành AutoCAD, phỏng vấn 10/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 25 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 20/03 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 25 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 20/03/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển 05 nữ ngành dâp kim loại

TUYỂN DỤNG 05 NỮ NGÀNH DẬP KIM LOẠI 02/03 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ ngành Dập kim loại, phỏng vấn 02/03/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 06 nam chăn nuôi

TUYỂN DỤNG 06 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 03/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 06 Nam ngành Chăn nuôi, phỏng vấn 03/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 04/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 16-04

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 16/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Cơ khí, phỏng vấn 16/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí 16-04

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 16/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 16/04/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...