TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 04/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 04/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khi phỏng vấn 27-08

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 04/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 04/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 04/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 04/2020. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam nganh son 01-08

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH SƠN PHỎNG VẤN 19/03/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Sơn, phỏng vấn 19/03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 18/03/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 18/03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 03/2020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 14/03/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 14/03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nam nganh nhua 22-02-2019

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 03/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Nhựa, phỏng vấn 03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI PHỎNG VẤN 03/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 100 NỮ NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 02/03/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 100 Nữ Ngành Nhựa, phỏng vấn 02/03/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 04/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 04/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 04/2020 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng (Trát Vữa Xi Măng), phỏng vấn 04/2020. Điều kiện chi tiết...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 04/2020 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 04/2020. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...