TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM ( CHẾ BIẾN RAU ) PHỎNG VẤN...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TRACIMEXCO - HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Thực Phẩm ( chế biến rau ), phỏng vấn 09/2021. Điều kiện...

TUYỂN DỤNG 09 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP( TRỒNG GIÁ ĐỖ ) PHỎNG VẤN 09/2021...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TRACIMEXCO - HRI tuyển dụng 09 Nam ngành Nông Nghiệp ( trồng giá đỗ ), phỏng vấn 09/2021. Điều kiện chi...

TUYỂN DỤNG 03 NAM NGÀNH ĐÚC PHỎNG VẤN 05/10/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 03 nam Ngành đúc, phỏng vấn 10/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 06 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 09/2021

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 06 Nam Ngành Xây dựng, phỏng vấn 09/2021. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 06 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 09/2021

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 06 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 09/2021. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 09/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TRACIMEXCO - HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Nông Nghiệp, phỏng vấn 09/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ( TOKUTEI GINO )5 NỮ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng  Nữ Kỹ năng đặc định (Tokutei Gino) ngành điều dưỡng 09/2021. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ( TOKUTEI GINO )5 NAM & NỮ NGÀNH...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng Nam & Nữ Kỹ năng đặc định (Tokutei Gino) ngành Chế biến thực phẩm 09/2021. Điều kiện chi...

TUYỂN DỤNG TOKUTEI GINO 5 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 09/2021

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng Nam Tokutei Gino ngành xây dựng 09/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: TOKUTEI GINO Mức lương:...

TRACIMEXCO HRI TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 09/2021

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TRACIMEXCO - HRI tuyển dụng 15 Nam  ngành ép nhựa phỏng vấn 09/ 2021. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: Phổ...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NAM CƠ KHÍ (HÀN, DẬP KIM LOẠI) PHỎNG VẤN 10/2021 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco hri tuyển dụng 10 Nam ngành cơ khí (hàn,dập kim loại), phỏng vấn 10/2021. Điều kiện chi...

TUYỂN DỤNG 25 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHỎNG VẤN 26/10/2021 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 25 Nữ Ngành Chế Biến Thủy sản , phỏng vấn 26/10/2021. Điều kiện chi tiết như...

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM ( CHẾ BIẾN RAU ) PHỎNG VẤN...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TRACIMEXCO - HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Thực Phẩm ( chế biến rau ), phỏng vấn 09/2021. Điều kiện...
Call Now Button