TUYỂN DỤNG 10 NAM CƠ KHÍ ( DẬP KIM LOẠI) PHỎNG VẤN 07/04/2021 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành cơ khí ( dập kim loại ), phỏng vấn 07/04/2021. Điều kiện...

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH MỘC PHỎNG VẤN 30/03/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 30/03/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 15 nữ ngành thưc phẩm 22-12

TUYỂN DỤNG 5 NAM & 15 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 04/2021 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam & 15 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 04/2021. Điều kiện chi tiết...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 03/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng (thợ xây), phỏng vấn 03/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 30 nữ lắp ráp sản phẩn nhưa phỏng vấn 15-05-2019

TUTUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH LẮP RÁP ĐIỆN TỬ PHỎNG VẤN 06/04/2021 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành lắp ráp điện tử phỏng vấn 06/04/2021. Điều kiện chi tiết như...

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH PHỤC VỤ KHÁCH SẠN PHỎNG VẤN 03/2021 – XKLĐ...

Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương: Cơ bản 32 triệu Số lượng: 20 Kinh nghiệm: Không Độ tuổi: 20-30 tuổi Ngày phỏng vấn: 03/2021 Ngành nghề: PHỤC VỤ KHÁCH SẠN Nơi...
tuyển dụng 30 nữ lắp ráp sản phẩn nhưa phỏng vấn 15-05-2019

TUYỂN DỤNG 40 NỮ NGÀNH LẮP RÁP SẢN PHẨM NHỰA PHỎNG VẤN 03/2021 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 40 Nữ Ngành Lắp Ráp Sản Phẩm Nhựa, phỏng vấn 03/2021. Điều kiện chi tiết như...

TUYỂN DỤNG 30 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHỎNG VẤN 03/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nam ngành Nông Nghiệp, phỏng vấn 03/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI PHỎNG VẤN 03/2021 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 03/2021. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 03/2021 – XKLĐ NHẬT...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam Ngành Xây Dựng (Lắp đặt cốt pha), phỏng vấn 03/2021. Điều kiện chi tiết...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH PHỤC VỤ KHÁCH SẠN PHỎNG VẤN 16/04/2021 – XKLĐ...

Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương: Cơ bản 32 triệu Số lượng: 10 Kinh nghiệm: Không Độ tuổi: 19-30 tuổi Ngày phỏng vấn: 16/04/2021 Ngành nghề: PHỤC VỤ KHÁCH SẠN Nơi...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG( BO SẮT ) PHỎNG VẤN 04/2021 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Xây Dựng ( bo sắt ), phỏng vấn 04/2021. Điều kiện chi...

TUYỂN DỤNG 10 NAM CƠ KHÍ ( DẬP KIM LOẠI) PHỎNG VẤN 07/04/2021 –...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành cơ khí ( dập kim loại ), phỏng vấn 07/04/2021. Điều kiện...