tuyển dụng 40 nữ ngành nhựa

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH NHỰA 03/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 20 Nữ ngành Nhựa, phỏng vấn ngày 03/11/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
xuất khẩu lao động nhật bản tuyển dụng ngành hàn

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH HÀN 02/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 05 Nam ngành Hàn, phỏng vấn ngày 02/11/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
xuất khẩu lao động nhật bản ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 02/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 05 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn ngày 02/11/2016. Điều kiện chi tiết như...
tuyển dụng 75 nữ ngành nhựa

TUYỂN DỤNG 75 NỮ NGÀNH NHỰA 25/10/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 75 Nữ ngành Nhựa, phỏng vấn ngày 25/10/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 30 nữ đóng gói bao bì

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ĐÓNG GÓI BAO BÌ 10/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 30 Nữ ngành Đóng gói bao bì , phỏng vấn ngày 10/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển 10 nam làm giàn giáo xây dựng

TUYỂN DỤNG 10 NAM LÀM GIÀN GIÁO XÂY DỰNG – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nam làm giàn giáo xây dựng, phỏng vấn 10/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành chế biến thủy sản

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biến thủy sản, phỏng vấn 10/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 20/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn ngày 20/10/2016. Điều kiện chi tiết như...
tuyển 10 nữ ngành sơn

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH SƠN 14/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản10 Nữ ngành Sơn, phỏng vấn ngày 14/10/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 30 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 30 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 19/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 30 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn ngày 19/10/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 04/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 04/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ GIẶT ỦI 08/2017

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 15 nam ngành dập kim loại 08/09

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 14/12- XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 14/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...