tuyển 05 nam xây dựng uốn sắt

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 12/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 05 Nam ngành Xây dựng, phỏng vấn 12/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
tuyển dụng 20 nam ngành mộc

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH MỘC 16/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 20 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 16/12/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 05 nam ngành chăn nuôi 11/2016

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 11/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nam ngành Chăn nuôi, phỏng vấn 11/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành nông nghiệp

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP 11/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nam ngành Nông nghiệp, phỏng vấn 11/2016 hoặc 12/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 22/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn ngày 22/11/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 20 nam cơ khí

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 22/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 20 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn ngày 22/11/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyên dụng 05 nữ cơ khí cad

TUYỂN DỤNG 05 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 22/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 05 Nữ ngành Cơ khí, phỏng vấn ngày 22/11/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển 15 nam sơn oto

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN OTO 10/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 15 Nam ngành Sơn Oto, phỏng vấn ngày 10/12/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển 15 nam xây dựng

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 25/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 15 Nam ngành Xây dựng, phỏng vấn ngày 25/11/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp...
tuyển dụng nữ giặt ủi

TUYỂN DỤNG 10 NỮ GIẶT ỦI 16/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn ngày 16/11/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng chế biến thưc phẩm

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 06/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biến thủy sản, phỏng vấn 06/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển nữ làm cơm hộp

TUYỂN DỤNG 30 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 01/03 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Đóng gói thực phẩm, phỏng vấn 01/03/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành may

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành May, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...