tuyển dụng 30 nữ chế biến thực phẩm

TUYỂN DỤNG 30 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 21/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Chế biến thực phẩm, phỏng vấn  21/04/2017. Điều kiện chi tiết...
tuyển dụng 20 nam nữ cơ khí

TUYỂN DỤNG 20 NAM NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 20/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam Nữ ngành Cơ khí, phỏng vấn  20/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam cơ khí

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 20/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 20/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 19/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn  19/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 05 nam ngành chăn nuôi 11/2016

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 04/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Chăn nuôi, phỏng vấn  04/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành hàn

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 02/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn  02/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 20 nam ngành NHỰA

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH NHỰA 19/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Nhựa, phỏng vấn 19/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
TUYỂN 30 NỮ NGÀNH NHỰA 11/04

TUYỂN DỤNG 80 NỮ NGÀNH NHỰA 11/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 80 Nữ ngành Nhựa, phỏng vấn 11/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
TUYỂN DỤNG 20 nam ngành NHỰA

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH NHỰA 04/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Nhựa, phỏng vấn  04/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
PHỎNG VẤN CƠ KHÍ 02,03/11/2016

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 21/03 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn  21/03/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí 6-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
5 nam ngành chăn nuôi 6-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 6/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 2018

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...