TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyen dung ky su co khi

TUYỂN DỤNG 10 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Kỹ sư ngành Cơ khí, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam ngành chăn nuôi

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Chăn nuôi, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyên dụng nữ kiểm tra sản phẩm

TUYỂN DỤNG 10 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM 05/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Kiểm tra sản phẩm, phỏng vấn 05/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 05/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 05/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 30 nữ ngành ép nhựa

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 05/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 05/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

TUYỂN DỤNG 30 NAM NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ 05/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nam ngành Gia công cơ khí, phỏng vấn 05/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 04/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 04/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ GIẶT ỦI 08/2017

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 15 nam ngành dập kim loại 08/09

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 14/12- XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 14/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển nữ làm cơm hộp

TUYỂN DỤNG 30 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 01/03 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Đóng gói thực phẩm, phỏng vấn 01/03/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành may

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành May, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển nữ ngành điẹn tử

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐIỆN TỬ 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Điện tử, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...