tuyển dụng 05 nam ngành bao bì công nghiệp

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH BAO BÌ 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Bao bì, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển 30 nữ ngành may

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH MAY 08/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành May, phỏng vấn 08/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
tuyển dụng 10 nữ điện tử

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐIỆN TỬ 06/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Điện tử, phỏng vấn 06/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 10 nam ngành bao bì công nghiệp

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH BAO BÌ 10/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Bao bì , phỏng vấn 10/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 15 nam ngành dập kim loại 08/09

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 08/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 08/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG NAM CHĂN NUÔI

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 08/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Chăn nuôi, phỏng vấn 08/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 07/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 07/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nữ ép nhựa và dập kim loại

TUYỂN DỤNG 50 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 06/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 50 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 06/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyen dụng 20 nam ngành cơ khí 06/09

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 06/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Hàn, phỏng vấn 06/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
tuyển dụng 10 nam ép nhựa

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH ÉP NHỰA 06/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Ép nhựa, phỏng vấn 06/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại 09-2017

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành giặt ủi

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 29/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 29/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...