TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 27-06-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM VẬN HÀNH MÁY ĐẦM NGÀNH XÂY DỰNG 27/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Vận Hành máy đầm ngành Xây Dựng, phỏng vấn 27/06/2018. Điều kiện chi tiết...
TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 27-06-2018

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG-27/06/2018

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Xây Dựng, phỏng vấn 27/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ kiểm tra ngành thực phẳm 27-06-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NHÂN VIÊN KIỂM TRA NGÀNH THỰC PHẨM 27/06 – XKLĐ...

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Nhân Viên Kiểm Tra Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi...

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐIỆN TỬ 26/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Điện Tử, phỏng vấn 26/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 13-06-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 13/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Cơ Khí(Mạ Nhôm), phỏng vấn 13/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 13-06-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 13/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 13/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nam ngành đóng gói bao bi 26-06-2018

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH ĐÓNG GÓI BAO BÌ-26/06/2018

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 nam Ngành Đóng Gói Bao Bì, phỏng vấn 26/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
Tuyển dụng 10 nữ ngành ép nhựa phỏng vấn 19/06/2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 19/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 NỮ ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 19/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nam ngành nông nghiệp 6-2018

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP-06/2018

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 nam Ngành Nông Nghiệp, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 06-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 6/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 28-07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 28/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 28/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khí 07-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành thực phẩm 16-07

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 16/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 16/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...