tuyển dụng 10 nữ ngành may 14-09-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY 14/09/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành May, phỏng vấn 14/09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành chế biến thực phẩm 04-09-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 04/09/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 04/09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam ngành xây dụng 2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỤNG PHỎNG VẤN 08-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG PHỎNG VẤN 08/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 08/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ chế biến thủy sản 24-08-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 24/08/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Chế Biến Thủy Sản, phỏng vấn 24/08/2018. Điều kiện chi tiết như...
tuyển dụng 30 nữ ngành thực phẩm 14-08

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 14/08/2018

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 14/08/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành thực phẩm 14-08-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH THỰC PHẨM 14/08/2018

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 14/08/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI PHỎNG VẤN 14-08-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 14/08/2017-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 14/08/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành thực phẩm 31-07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 31/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 31/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành thực phẩm 31-07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 31/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 31/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nữ ngành chế biến thủy sản 10/2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 10/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Chế Biến Thủy Sản, phỏng vấn 10/2018. Điều kiện chi tiết như...
TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH MAY 19-20-10-2018

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH MAY PHỎNG VẤN 19-20/10/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành May, phỏng vấn 19-20/10/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành may 02-10-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY 02/10/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành May, phỏng vấn 02/10/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...