TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 21/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 21/11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển 10 nữ ngành chế biến thực phẩm

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 01/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biến thực phẩm, phỏng vấn 01/11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH MAY

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH MAY 28/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành May, phỏng vấn 28/10/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương: Cơ bản...
tuyển 30 nữ ngành may

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 24/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 24/10/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức lương:...

Thông báo tuyển dụng Giáo viên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT NGÀNH NGHỀ: Giáo Viên SỐ LƯỢNG TUYỂN: 10 ĐIỀU KIỆN: Sức khỏe tốt Đạt năng lực Nhật Ngữ từ N3 trở...
tuyển dụng 10 nữ ngành nông nghiệp

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH NÔNG NGHIỆP 10/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Nông nghiệp, phỏng vấn 10/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
tuyển dụng 10 nam ngành nông nghiệp

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP 10/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Nông nghiệp, phỏng vấn 10/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
tuyển dụng 30 nam ngành mộc 13-10

TUYỂN DỤNG 30 NAM NGÀNH MỘC 13/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 13/10/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
tuyển dụng 03 nữ ngành cơ khí 02-10

TUYỂN DỤNG 05 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 02/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nữ ngành Cơ khí, phỏng vấn 02/10/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 12/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 12/10/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 04/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 04/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ GIẶT ỦI 08/2017

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 15 nam ngành dập kim loại 08/09

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 14/12- XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 14/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...