tuyển dụng 15 nữ chế biến thủy sản

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 20/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 15 Nữ ngành Chế biến thực phẩm, phỏng vấn ngày 20/12/2016. Điều kiện chi tiết...
tuyển dụng 15 nữ sơ chế cá

TUYỂN DỤNG 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 12/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biến thủy sản, phỏng vấn 12/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyen dụng 20 nam ngành cơ khí 06/09

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 12/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 12/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
TUYEN DUNG NAM NGANH DUC

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 05/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 05/12/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 30 nữ chế biến thủy sản

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 22/01 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 30 Nữ ngành Chế biến thực phẩm, phỏng vấn 22/01/2017. Điều kiện chi tiết như...
TUYỂN DỤNG 20 nam ngành NHỰA

TUYỂN DỤNG 40 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 12/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 40 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 12/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH MAY ÁO THUN

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH MAY 09/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 15 Nữ ngành May, phỏng vấn ngày 09/12/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 15 nam ngành chăn nuôi gà

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH CHĂN NUÔI 23/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 15 Nữ ngành Chăn nuôi, phỏng vấn 23/11/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển 05 nam xây dựng uốn sắt

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 12/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 05 Nam ngành Xây dựng, phỏng vấn 12/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
tuyển dụng 20 nam ngành mộc

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH MỘC 16/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 20 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 16/12/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 28-07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 28/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 28/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khí 07-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành thực phẩm 16-07

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 16/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 16/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...