tuyển dụng 30 nữ đóng gói bao bì

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ĐÓNG GÓI BAO BÌ 10/2016 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 30 Nữ ngành Đóng gói bao bì , phỏng vấn ngày 10/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển 10 nam làm giàn giáo xây dựng

TUYỂN DỤNG 10 NAM LÀM GIÀN GIÁO XÂY DỰNG – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nam làm giàn giáo xây dựng, phỏng vấn 10/2016. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ ngành chế biến thủy sản

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI xuất khẩu lao động Nhật Bản tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biến thủy sản, phỏng vấn 10/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 20/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn ngày 20/10/2016. Điều kiện chi tiết như...
tuyển 10 nữ ngành sơn

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH SƠN 14/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản10 Nữ ngành Sơn, phỏng vấn ngày 14/10/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 30 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 30 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 19/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 30 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn ngày 19/10/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành xây dựng 12-10-2016

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 12/10- XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 10 Nam ngành Xây dựng, phỏng vấn ngày 12/10/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 27/09- XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn ngày 27/09/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp...
tuyển dụng 8 nữ ngành chế biến thực phẩm

TUYỂN DỤNG 08 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 27/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 08 Nữ ngành Chế biến thực phẩm, phỏng vấn ngày 27/9/2016. Điều kiện chi tiết như...

TUYỂN DỤNG 25 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA NGÀY 27/9 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty Tracimexco HRI tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản 25 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn ngày 27/9/2016. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 5 nam ký sư xây dựng phỏng vấn 05/2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG 05/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Kỹ Sư, phỏng vấn 05/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: KỸ SƯ Mức lương:...
tuyển dụng 10 nam ngành nhựa phỏng vấn 05/2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NHỰA 05/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Nhựa, phỏng vấn 05/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 15/05

TUYỂN DỤNG 25 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 25/5-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 25 Nữ ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 25/05/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...