TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐIỆN TỬ 12-07

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐIỆN TỬ 12/07 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Điện tử, phỏng vấn 12/07/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH CƠ KHÍ

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 29,30/06 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 29,30/06/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYEN DUNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 20-06

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 20/06 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 20/06/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành chăn nuôi

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 06/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Chăn nuôi, phỏng vấn 06/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN 30 NỮ NGÀNH NHỰA 11/04

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 28/06 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 28/06/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành nông nghiệp

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NÔNG NGHIỆP 20/06 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Nông nghiệp, phỏng vấn 20/06/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam ngành mộc

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH MỘC 08/06 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 08/06/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 15 NAM NỮ CƠ KHÍ 12-06

TUYỂN DỤNG 15 NAM NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 12/06 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam Nữ ngành Cơ khí, phỏng vấn 12/06/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng nhân viên văn phòng biết tiếng nhật

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG NHẬT

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco - HRI tuyển dụng Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật: A- Thông tin tuyển dụng: Nơi làm...
tuyển dụng 40 nữ ngành nhựa

TUYỂN DỤNG 40 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 07/06 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 40 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 07/06/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 40 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 06-07/03/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 06-07/03/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 20 nam nganh nhua 22-02-2019

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH NHỰA 22/02/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam Ngành Nhựa phỏng vấn 22/02/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH XÂY DỰNG (LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC) PHỎNG...

  Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam Ngành Xây Dựng ( lắp đặt hệ thống thoát nước phía ngoài), phỏng...