TUYỂN DỤNG 10 NỮ GIẶT ỦI

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 26/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn  26/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 30 nữ chế biến thực phẩm

TUYỂN DỤNG 30 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 21/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Chế biến thực phẩm, phỏng vấn  21/04/2017. Điều kiện chi tiết...
tuyển dụng 20 nam nữ cơ khí

TUYỂN DỤNG 20 NAM NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 20/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam Nữ ngành Cơ khí, phỏng vấn  20/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam cơ khí

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 20/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 20/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 19/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn  19/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 05 nam ngành chăn nuôi 11/2016

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 04/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Chăn nuôi, phỏng vấn  04/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành hàn

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 02/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn  02/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 20 nam ngành NHỰA

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH NHỰA 19/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Nhựa, phỏng vấn 19/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
TUYỂN 30 NỮ NGÀNH NHỰA 11/04

TUYỂN DỤNG 80 NỮ NGÀNH NHỰA 11/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 80 Nữ ngành Nhựa, phỏng vấn 11/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
TUYỂN DỤNG 20 nam ngành NHỰA

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH NHỰA 04/04 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Nhựa, phỏng vấn  04/04/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 20 nữ ngành thực phẩm 24-10-2018

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 24/10/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Chế Biến Thực Phẩm, phỏng vấn 24/10/2018. Điều kiện chi tiết như...
tuyển dụng 5 nam ngành xây dựng 10-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 10/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Xây Dựng, phỏng vấn 10/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nữ chế biên thực phẩm 24/10/2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 24/10/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Chế Biến Thực Phẩm, phỏng vấn 24/10/2018. Điều kiện chi tiết như...