tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 26/08 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 26/08/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 20 nữ chế biến thực phẩm 24/08

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 24/08 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Chế biến thực phẩm , phỏng vấn 24/08/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ chiế biến thủy sản 23-08

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 23/08 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biến thủy sản , phỏng vấn 23/08/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 20 nữ ngành ép nhựa 29/08

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 29/08 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Ép nhựa , phỏng vấn 29/08/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 15 nữ làm cơm hộp

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH CƠM HỘP 29/08 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ ngành Cơm hộp , phỏng vấn 29/08/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH ÉP NHỰA 29/08 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Ép nhựa, phỏng vấn 29/08/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 30 NAM NGÀNH GIA CÔNG BAO BÌ 29/08 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nam ngành Gia công bao bì , phỏng vấn 29/08/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển 40 nữ ép nhựa 24-05

TUYỂN DỤNG 50 NỮ NGÀNH NHỰA 23/08 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 50 Nữ ngành Ép nhựa , phỏng vấn 23/08/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyen dụng 30 nam ngành nhựa và đóng gói

TUYỂN DỤNG 30 NAM NGÀNH NHỰA VÀ ĐÓNG GÓI 24/07 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nam ngành Ép nhựa và đóng gói , phỏng vấn 24/07/2017. Điều kiện chi tiết...
tuyển dụng 10 nam ngành chăn nuôi

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 07/2017 – XLLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Chăn nuôi  , phỏng vấn 07/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại 09-2017

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành giặt ủi

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 29/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 29/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...