tuyển dụng 10 nữ chế biến thủy sản

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 13/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biển thực phẩm, phỏng vấn 13/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 05 nam chăn nuôi

TUYỂN DỤNG 05 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 11/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 05 Nam ngành Chăn nuôi, phỏng vấn 11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 08/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Xây dựng, phỏng vấn 08/11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH BAO BÌ CÔNG NGHIỆP

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH BAO BÌ CÔNG NGHIỆP 18/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Bao bì công nghiệp, phỏng vấn 18/11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nam kỹ sư ngành xây dựng

TUYỂN DỤNG 10 NAM KỸ SƯ NGÀNH XÂY DỰNG – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Kỹ sư ngành Xây dựng, phỏng vấn 18/11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...

TUYỂN DỤNG 15 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 11/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ ngành Chế biến thưc phẩm, phỏng vấn 11/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc:...
tuyển dụng 15 nam ngành tiện 15-11

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH TIỆN 15/11- XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Tiện, phỏng vấn 15/11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 10 nam ngành tiện

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH TIỆN 05/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Tiện, phỏng vấn 05/11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 10 nam ngành hàn

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 31/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn  31/10/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 21/11 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 21/11/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển nữ làm cơm hộp

TUYỂN DỤNG 30 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 01/03 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ ngành Đóng gói thực phẩm, phỏng vấn 01/03/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành may

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành May, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển nữ ngành điẹn tử

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐIỆN TỬ 27/02 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Điện tử, phỏng vấn 27/02/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...