tuyển dụng 50 nữ ngành ép nhựa 03-10

TUYỂN DỤNG 50 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 03/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 50 Nữ ngành Ép nhựa, phỏng vấn 03/10/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành sơn 03-10

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH SƠN 03/10 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Sơn, phỏng vấn 03/10/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại 09-2017

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp...
tuyển dụng 10 nữ ngành giặt ủi

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 29/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 29/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN

TUYỂN DỤNG 15 NAM NGÀNH SƠN 09/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển 40 nữ đóng góp cơm hộp

TUYỂN DỤNG 40 NỮ NGÀNH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 29/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 40 Nữ ngành Đóng gói thực phẩm, phỏng vấn 29/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành mộc

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH MỘC 21/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Mộc, phỏng vấn 21/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành đúc

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH ĐÚC 28/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Đúc, phỏng vấn 28/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau: Cấp bậc: THỰC TẬP SINH Mức...
tuyển dụng 10 nữ ngành chế biến thủy sản 16/09

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 16/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Chế biến thủy sản, phỏng vấn 16/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 28/09 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 28/09/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 10 nam ngành dập kim loại

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH DẬP KIM LOẠI 04/12 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Dập kim loại, phỏng vấn 04/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NỮ GIẶT ỦI 08/2017

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 12/2017 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 15 nam ngành dập kim loại 08/09

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 14/12- XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Cơ khí, phỏng vấn 14/12/2017. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...