tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí 6-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
5 nam ngành chăn nuôi 6-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CHĂN NUÔI 6/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam ngành Chăn Nuôi, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 2018

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nam ngành bo sắt 19-06-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH XÂY DỰNG 19/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam ngành Xây Dựng, phỏng vấn 19/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 30 nữ ngành ép nhựa phỏng vấn 19-06-2018

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA 19/06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 NỮ ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 19/06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nữ ngành cơ khí phỏng vấn 06-2018

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành may 15-05

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY 15/05/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành May, phỏng vấn 15/05/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TUYỂN DỤNG 5 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 30/05/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 NỮ ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 30/05/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 20 nam ngành sơn phỏng vấn 29-05

TUYỂN DỤNG 20 NAM NGÀNH SƠN 29/05- XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nam ngành Sơn, phỏng vấn 29/05/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 10 nữ ngành giặt ủi phỏng vấn 06-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 06/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ ngành Giặt ủi, phỏng vấn 06/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 28-07-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH GIẶT ỦI 28/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Giặt Ủi, phỏng vấn 28/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 5 nam ngành cơ khí 07-2018

TUYỂN DỤNG 5 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nam Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 10 nữ ngành thực phẩm 16-07

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 16/07/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 16/07/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...