tuyển dụng 10 nữ ngành may 02-10-2018

TUYỂN DỤNG 10 NỮ NGÀNH MAY 02/10/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nữ Ngành May, phỏng vấn 02/10/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC...
tuyển dụng 15 nữ ngành ép nhựa 28-09-218

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 28/09/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ Ngành Ép nhựa, phỏng vấn 28/09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 10 nam ngành nhựa 28-09-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH NHỰA PHỎNG VẤN 28/09/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Ngành Nhựa, phỏng vấn 28/09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 30 nữ ngành thực phẩm 15-09-2018

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 15/09/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 15/09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 30 nam ngành cơ khí 30/09/2018

TUYỂN DỤNG 30 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 13/09/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nam Cơ Khí, phỏng vấn 13/09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 20 nữ ngành cơ khí phỏng vấn 11/09/2018

TUYỂN DỤNG 20 NỮ NGÀNH CƠ KHÍ 11/09/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 20 Nữ Ngành Cơ Khí, phỏng vấn 11/09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 5 NU NGANH THỰC PHẨM 09/2018

TUYỂN DỤNG 5 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM 09/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 5 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 09-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 09/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Cơ Khí, phỏng vấn 09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 09-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ 09/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Cơ Khí, phỏng vấn 09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...
tuyển dụng 10 nam ngành cơ khí phỏng vấn 17-09-2018

TUYỂN DỤNG 10 NAM NGÀNH CƠ KHÍ PHỎNG VẤN 17/09/2018-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 10 Nam Cơ Khí, phỏng vấn 17/09/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc: THỰC TẬP...

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

tuyển dụng 30 nữ ngành thưc phẩm 26-02-2019

TUYỂN DỤNG 30 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 26/02/2019 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 30 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 26/02/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 15 nữ ngành ép nhựa 18-01-2019

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH ÉP NHỰA PHỎNG VẤN 18/01/2019-XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ Ngành Ép Nhựa, phỏng vấn 18/01/2019. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...
tuyển dụng 15 nữ ngành thưc phẩm 22-12

TUYỂN DỤNG 15 NỮ NGÀNH THỰC PHẨM PHỎNG VẤN 22/12/2018 – XKLĐ NHẬT BẢN

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Tracimexco HRI tuyển dụng 15 Nữ Ngành Thực Phẩm, phỏng vấn 22/12/2018. Điều kiện chi tiết như sau:   Cấp bậc:...