TRACIMEXCO-HRI được VAMAS xếp hạng doanh nghiệp Xuất Khẩu Lao Động 5 sao

1398

2 Năm liên tiếp từ 2018, 2019 TRACIMEXCO-HRI được Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) chứng nhận là doanh nghiệp xếp hạng 5 sao trong lĩnh vực cung ứng nhân lực đi Xuất khẩu lao động.

CoC-VN là bộ quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam . Bộ quy tắc này trình bày những nguyên tắc cơ bản mà các doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải tuân thủ. CoC-VN đựa trên các quy định của Luật pháp Việt Nam, các công ước, khuyến nghị của ILO, tiêu chuẩn quốc tế khác có liên quan và thực tiễn Việt Nam.

Xếp hạng doanh nghiệp được tiến hành dựa trên kết quả đánh giá việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử (CoC-VN) dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Theo thứ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh Xã Hội Doãn Mậu Diệp đã chia sẻ ”Đối với người lao động khi muốn tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài, thông qua kết quả đánh giá xếp hạng này có thể nhận diện, lựa chọn được đâu là doanh nghiệp uy tín để gửi gắm niềm tin và mong muốn của mình. Chắc chắn các doanh nghiệp thực hiện CoC-Vn là những doanh nghiệp chăm lo tốt hơn cho người lao động và họ cũng là những doanh nghiệp hỗ trợ hết mình nhất chăm lo cho thương hiệu người lao động Việt Nam tại các thị trường tiếp nhận”

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN